Lederen i kontrollutvalget la fram dokumenter som ikke var journalført – eller ikke var riktig ført.

Det var tre timer med diskusjoner, for en stor del bak lukkede dører, da kommunestyret diskuterte om journalpraksisen i Tingvoll var i henhold til gjeldende lov og regelverk.

Bakteppet er en konfliktsak i ledergruppen på kommunehuset. Fylkesrådmannen kom inn som setterådmann i mars 2014, og han redegjorde for saken og la fram for lesing unntatt offentlighet det dokumentet fra bedriftshelsetjenesten som tidligere var benektet at det eksisterte.

Setterådmannen fant ingen grunn til å rette kritikk mot rådmannen vedrørende arkivering og journalføring. Men da kontrollutvalgets leder kom på talerskolen, ble det fyrt tungt skyts som slo ned både hos kommunen og setterådmannen.

Kommunestyret vedtok at kontrollutvalget tar en forvaltningsrevisjon angående saks- og arkivsystemet i kommunen.

Les hele saken i Aura Avis »