Kontrollutvalget i Drammen bestemte at byggesaksavdeling skal granskes eksternt etter korrupsjonssaken.

– Dette er en alvorlig sak. De retningslinjene som er en del av kontrollutvalgets arbeid, peker på at i saker av svært alvorlig karakter, blant annet saker som inneholder korrupsjon, så er det naturlig å bruke institusjonen gransking for å komme til bunns i saken, sier lederen av kontrollutvalget. 

Konklusjonen kom etter et nesten seks timer langt møte. Kontrollutvalget ville ha mest mulig informasjon om den pågående korrupsjonssaken, før de tok en avgjørelse.

– Det var viktig for oss at den avgjørelsen vi tok var grundig debattert, slik at alle følte seg trygge på at dette var den rette løsningen. Vedtaket om ekstern gransking var enstemmig, sier utvalgslederen.

Les hele saken i Nrk Buskerud