Politisk flertall for å legge ned Fana gymnas. Høyre og Frp ville utsette saken, men fikk ikke flertall. Nå varsler de lovlighetskontroll, og Rødt varsler sak til kontrollutvalget.

Flertallet i fylkestinget (Ap, KrF, SV og Sp) gikk inn for å legge ned den hundre år gamle skolen og å redusere elevtallet ved andre skoler. Debatten i fylkestinget var til tider svært opphetet. 

Høyres Dan Femoen ba om at saken ble utsatt. Han mente partiene har fått villedende og feilaktig informasjonen om hva det koster å pusse opp Fana gymnas. – Dersom ikke utsettelseforslaget får flertall, vil jeg allerede nå varsle lovlighetskontroll av vedtaket, sa Femoen. Høyre-representanten mente informasjonen i saken ikke er godt nok kvalitetsikret. Dette var Frps representant Terje Søviknes enig i.

Høyre, Frp, Venstre, Rødt og MDG stemte for utsettelsesforsalget, men fikk ikke flertall for forslaget. Dermed blir ikke saken utsatt. I tillegg varslet Rødts representant at han kom til å ta saken opp i kontrollutvalget. Det vil si en full gjennomgang av saken.

Les hele saken i Bergensavisen