Grunneigar ber kontrollutvalet i Stavanger om å stanse ekspropriasjon til tursti i Gauselvågen.

I dag skal Formannskapet i Stavanger ta stilling spørsmålet.  I eit brev på 39 sider peikar grunneigaren på ei rekke saksbehandlingsfeil i administrasjonen i Stavanger kommune, som han meiner må få følger.

Grunneigaren er også kritisk til kva rådmannen skriv til politikarane, der han ber dei om å gi løyve til ekspropriasjon. I brevet han har sendt til kontrollutvalet skriv han at erstatninga berre på sin eigedom kan koma på mellom 8 og 15 millionar kroner.

Les heile saka i Nrk Rogaland »