Ordføreren i Stjørdal legger seg langflat.

På forrige kommunestyremøte ga ordfører Ivar Vigdenes (Sp) feilaktig informasjon i sitt svar om flytting av gasskula da Tommy Reinås (MDG) spurte når den skulle flyttes.

Tommy Reinås synes det er alvorlig at kommunestyret fikk feil informasjon til svar på spørsmålet han stilte. 

Leder av kontrollutvalget sier feilinformeringen om gasskula er et spesielt tilfelle. – Det er uhyre sjeldent det feilinformeres i kommunestyret i Stjørdal.

– Det er for tidlig å si noe mer om hva vi i kontrollutvalget skal gjøre. Det er viktig å få klarhet i om det har skjedd bevisst eller ubevisst. Alvorlighetsgraden avgjør om kontrollutvalget skal diskutere dette videre, sier utvalgslederen.

Les hele saken i Stjørdalens Blad