På årsmøtet 2019 ble det valgt nye medlemmer til styret

1 2019 var det sekretærene som var på valg. Liv Tronstad ble valgt inn som fast medlem. Hun har vært varamedlem siden 2017.

Varamedlemmene Kjell Tore Wirum og Jane Anita Aspen er nye i styret.

Styret 2019-2020:

Leder: Benedikte Muruvik Vonen (2018-20) Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder: Dag Robertsen (2018-20) Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem: Marit Gilleberg (2018-20) Leder kontrollutvalget, Tolga kommune

Styremedlem: Ivar Mork (2018-20) Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune

Styremedlem: Einar Ulla (2019-21) Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Styremedlem: Liv Tronstad (2019-21) Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Varamedlemmer:                   

1. vara politiker Terje Engvik (2018-20)

2 vara politiker John Helge Andersen (2018-20)

1. vara sekretariat Kjell Tore Wirum (2019-21)

2. vara sekretariat Jane Anita Aspen (3019.21)