Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) ble stiftet 22. november 2005 på Gardermoen.

Et interimstyre bestående av kontrollutvalgslederne i Hordaland, Sør-Trøndelag og Aust-Agder fylkeskommuner – hhv. Terje Hermansen (leder), Kjetil Reinskou og Aage Torbergsen, inviterte til kombinert fagkonferanse og stiftelsesmøte 21. – 22. november 2005 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Det var ca. 100 deltakere til stede på stiftelsesmøtet. Til forumets første styre ble følgende valgt:

  • Leder Terje Hermansen, KU-leder, Hordaland fylkeskommune
  • Nestleder Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder, Østfold kontrollutvalgssekretariat
  • Medlem Kjetil Reinskou, KU-leder, Sør-Trøndelag fylkeskommune
  • Medlem Vigdis Gustavsen, KU-leder, Gamvik kommune
  • Medlem Øystein Bergh, daglig leder, Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

10-årsjubileet ble markert tidligere i år i forbindelse med FKTs fagkonferanse på Gardermoen i juni.