En fersk revisjonsrapport mener kommunen ikke har håndtert problemene rundt flyktningtjenesten på en akseptabel måte.

Gjennom flere år har ansatte, og tidligere ansatte i flyktningtjenesten i Tromsø, meldt fra om det de mente var svært kritikkverdige forhold. Men til tross for varslingene, ble det ingen bedring, viser en revisjonsrapport fra KomRev NORD.

Revisorene har kommet til at ansvarlige ledere i Tromsø kommune har håndtert henvendelsene med påstander om kritikkverdige forhold i flyktningtjenesten på en måte som i liten grad har vært i tråd med gjeldende regelverk. Rapporten slår også fast at kommunen på en rekke punkter ikke har oppfylt kriteriene for hvordan slike saker skal behandles.

Kommunens kontrollutvalg har behandlet rapporten, og konkluderer med at det som kommer fram er svært alvorlig. – Dette er så alvorlig at når kommunestyret får se dette, kommer politikerne til å gi beskjed til den administrative ledelsen om å sette i verk tiltak og å rydde opp, sier utvalgslederen.

– Det var jo lenge slik at kommunens flyktningtjeneste ble framstilt som et glansbilde. Slik var jo ikke situasjonen, og det må bety at mye ble sopt under teppet. Det manglet jo ikke varsler om at mye var galt, sier han.

Les hele saken i Nrk Troms »