Fergekostnadene i Møre og Romsdal har eksplodert, og nå har kontrollutvalget fått gransket årsakene og kommet med sine råd.

Det var Kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune som tidligere i høst valgte å hyre inn Møreforskning til å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til fergekostnadene. Rapporten bekrefter at det har vært en kostnadsvekst i fergedriften på 34 prosent fra 2010 til 2016, basert på fylkeskommunens budsjett for neste år.

Rapporten peker på flere faktorer som medvirker til pengegaloppen. En av dem er at fergeselskapene i sine anbud må legge inn større marginer for å håndtere usikkerhet i sine estimater, særlig som følge av lange kontraktsperioder. Tidligere anbudsrunder har lært dem at marginene og fortjenesten har vært på et lavmål. I tillegg kalkulerer de inn usikkerhet knyttet til hva de sitter igjen med av fergemateriell etter at en kontraktsperiode er over, dersom selskapet taper neste anbudsrunde.

Les hele saken i Tidens Krav