Kontrollsekretæren ber kontrollutvalget i Verdal godkjenne en prosjektplan som redegjør for hvordan kommunens anbudsrutiner skal kontrolleres.

I forrige møte bestilte utvalget en prosjektskisse for hvordan offentlige anskaffelser i kommunen kan undersøkes. Det skjedde like etter at kommunen offentliggjorde en anbudskonkurranse på et helsehus på 11.000 kvadratmeter – før verken utredninger eller politiske vedtak var gjort.

Nå har kontrollsekretæren laget ferdig et forslag på bestillingen. Kontrollsekretæren foreslår at kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen, og ber revisor om å iverksette prosjektet.

Prosjektet har fått navnet «Offentlige anskaffelser i Verdal kommune». Dersom det blir vedtatt, skal arbeidet starte opp denne måneden, og være ferdig i løpet av høsten 2017.  Planlagt ressursbruk er anslått til 285 timer.

Les hele saken i Trønder-Avisa »