Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestene ved helsetunene.

Det har lenge blitt gitt uttrykk for bekymring over kvaliteten på tjenestene ved helsetunene i Malvik og debatten har rast, både i media og på folkemunne. Under møtet i kontrollutvalget bestilte kontrollutvalget derfor en forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestene fra Revisjon Midt-Norge IKS.

– Målet vårt er å sikre at praksisen ved helsetunene er innenfor lovverket og å kunne gi en så god ytelse til innbyggerne våre som mulig, sier lederen i kontrollutvalget.

Les og hør hele saken på Nea Radio »