Difi har gjennomført tilsyn med Lørenskogs nettside for å kontrollere om kommunen følger lovkravene til universell utforming.

Tema for kontrollen var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstedet. Tilsynet avdekket fem avvik fra minstekravene. Lørenskog kommune jobber nå med en plan for retting.

Les hele saken på Difi