Rådmannen og hennes stab får refs av kontrollutvalget i Tingvoll for å hindre innsyn i kommunens gjøren og laden.

Det er tre forhold som påtales i kontrollutvalgets årsrapport for 2015. Alle tre karakteriseres som svært alvorlige og bes framlagt for kommunestyret.

Det første forholdet gjelder kommunens journalføringspraksis. Kontrollutvalget har ved flere anledninger blitt gjort oppmerksom på at kommunen har en praksis når det gjelder journalføring som ikke er i tråd med gjeldende lov og regelverk.

Kontrollutvalget gjør det klart at selv om dokumentet er ment for intern bruk og/eller er unntatt offentlighet, så skal det journalføres. At det ikke er gjort, betraktes som alvorlig.

Den andre saken som fører til refs, er at kontrollutvalgets leder ved to anledninger ble nektet adgang til lukkede møter i administrasjonsutvalget i kommunen.

Det tredje og siste forholdet som påtales, går på at kontrollutvalget ved flere anledninger har bedt om innsyn i offentlige opplysninger, redegjørelser og dokumenter. Dette har de ikke fått.

Les hele saken i Tidens Krav »