Fergekostnader og manglende kompensasjon fra statens skal nå settes under lupen i Møre og Romsdal.

Kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å hyre inn Møreforskning til å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til fergekostnadene.

Det er skissert et knippe spørsmål som skal besvares, hvorav det første går på hvordan kostnadsutviklingen er i fergedriften i fylket og hva er bakgrunnen for utviklingen. Møreforskning bes også finne ut hvilke konsekvenser kostnadsutviklingen har for samferdselssektoren i fylket.

Gjennom prosjektet ønsker Kontrollutvalget videre å få vite størrelsen på inntektsbortfallet fra elbiler på fergene, og hvilken virkning dette har hatt for økonomien i fergedriften. Dessuten skal prosjektet avdekke i hvilken grad inngåtte kontrakter oppfyller minstestandarden for fergedriften i Møre og Romsdal. Og sist men ikke minst skal Møreforskning avklare i hvilken grad rutinene for håndtering av kontraktsavvik er tilstrekkelige til å fange opp mangelfull regularitet i fergetrafikken.

Les hele saken i Tidens Krav