Grimstad kommune får hjelp av organisasjonen Transparency International Norge etter de omstridte helsekjøpene.

Grimstad var blant landets første kommuner som søkte medlemskap i Transparency International (TI). Antikorrupsjons-organisasjonen har tatt initiativ til et møte med kommunen den 2. mars for å få klarhet i hva som har skjedd, og hva kommunen gjør for å hindre at noe slikt skal skje igjen.

– Grimstad er jo en av våre medlemskommuner, så når det blir avdekket en sånn sak må vi sette oss inn i det som har skjedd og hvordan man kan rydde opp. Det vil jo være nyttig for andre kommuner å sette seg inn i også, forteller spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International Norge.

– Vi har jo vært igjennom en omfattende prosess knyttet til innkjøp, hvor det er funnet avvik og mangler i vårt innkjøpssystem. Det er vi nå i ferd med å rette opp, og i den forbindelse vil vi også gå igjennom våre etiske retningslinjer og varslingsrutiner, og da er det naturlig å koble på antikorrupsjons-arbeid, sier rådmannen. Hun ser frem til møtet, og håper de kan dra nytte av den kompetansen og erfaringen TI har på området.

Grimstadordføreren tror møtet med TI kan være nyttig for kommuneledelsen.

– Bakgrunnen og orienteringen vil jo dreie seg om den innkjøpssaken som har gått nå i lengre tid. Og så håper jeg at vi gjennom samtalen kan få hjelp til å se hvordan vi kan jobbe videre med tematikken, både innenfor helsekjøp og andre sektorer her i kommunen.

I tillegg til at rådmannen har fått i ansvar å følge opp granskingsrapporten fra BDO, har kontrollutvalget fått i oppgave å gjennomføre en såkalt forvaltningsrevisjon, på ytringsklimaet i kommunen.

Les hele saken i Nrk Sørlandet »