Kommunens øverste ledelse må tåle kritikk i rapporten fra BDO om forholdene i helse- og omsorgsektoren.

BDO mener blant annet den øverste ledelsen har vist manglende og svak ledelse. Den eneste forklaringen vi kan se på at kommunens eget regelverk ikke er fulgt, er knyttet til spørsmål om lederskap. Det er først og fremst lederne som skaper holdninger og fremmer høy etisk bevissthet i organisasjonen. Ledere som selv bryter grunnleggende regler og kommunale retningslinjer som de selv har vært med på å utarbeide, kan etter BDOs oppfatning ha en motsatt effekt.

Dette er en av konklusjonene i rapporten om de svært omfattende og ulovlige helsekjøpene i helse- og omsorgssektoren. Det var kontrollutvalget i Grimstad som bestilte rapporten, og denne kom blant annet etter at Aust-Agder Revisjon IKS tidligere i år slo fast at det var flere kritikkverdige forhold i helse og omsorgssektoren.

BDO konkluderer med at det har vært «massive og alvorlige brudd på anskaffelsesreglene.» Det er også vist til manglende mulighet til å etterprøve de kommunale beslutningene. Det mest alvorlige etter BDOs oppfatning er at kommunens ledelse har kjent til regelbruddene i flere år uten å foreta seg noe som kunne rette opp denne praksisen. Det underbygger poenget om svak eller dårlig ledelse.

Les hele saken i Grimstad Adressetidende »