Kontrollutvalget i Drammen vil be om rådmannens syn på Marienlyst-saken.

Sagaen om Marienlyst idrettspark fortsetter. Etter Sivilombudsmannen kritikk av Fylkesmannens nei til å ettergå kommunens vedtak om omregulering, skal saken igjen opp i kontrollutvalget i Drammen. I sekretariatets innstilling til utvalgets neste møte står det at de vil be om rådmannens syn på saken i lys av Sivilombudsmannens uttalelse, og deretter ta saken opp igjen i utvalgets møte i februar.

Saken var opp i utvalget i fjor høst, men da valgte medlemmene å avvente Fylkesmannens beslutning. Da Fylkesmannen besluttet ikke å foreta seg noe, fulgte kritikken fra Sivilombudsmannen, som mente det var feil ikke å iverksette lovlighetskontroll. Til tross for dette sto Fylkesmannen imidlertid på sitt.

Stridens kjerne er at bystyret i Drammen vedtok å omdisponere deler av Marienlyst-området til boliger.

Les hele saken i Dagsavisen Fremtiden »