Kontrollutvalget behandlet saken om innkjøp av traktor i kommunen for andre gang.

Første gang gjaldt det budsjettavvik på innkjøp av traktor og snøfreser. Nå viser det seg at kommunen heller ikke har fulgt lov om offentlige anskaffelser og lagt ut kjøpet på anbud.

En ansatt i kommunen har forklart til kontrollutvalget at kommunen var klar over at man var over den summen der innkjøp skal ut på anbud, men valgte likevel å bare ha en ”minikonkurranse” hvor kommunen selv innhentet tilbud fra tre ulike tilbydere.

Kommunens forvaltningsrevisor, Revisjon Fjell IKS, mener at det er tvilsomt om begrunnelsen som er gitt i kommunens tilbakemelding, er tilfredsstillende for at kjøpet kunne unntas fra kravet om å sende ut saken på anbud.

Flere av kontrollututvalgets medlemmer etterlyste sanksjonsmuligheter, selv om disse ikke finnes. Men utvalgets leder mener det er på sin plass med gult kort til rådmannen i denne saken.

Les (og hør) hele saken i Nea Radio »