Petter Øijord (MDG) ble erklært inhabil i korrupsjonssaken, mens Ole Hovengen (Frp) ikke får være med på deler av behandlingen i kontrollutvalget.

Nesten fem timer ut i kontrollutvalgets møte ble Miljøpartiet De Grønnes mann kjent inhabil i utvalgets behandling av korrupsjonssaken i Drammen kommune. Årsaken var hans uttalelser til Dagsavisen Fremtiden samme dag: 

– Vi kan ikke bare konsentrere oss om ett råttent egg. Vi må være sikre på at hvert eneste egg i kurven er friskt. Noe annet har vi ikke råd til, nå sitter mistilliten i veggene, sa Øijord blant annet.

Dette fikk lederen i kontrollutvalget til å reagere. Han mente at det framsto som om Øijord ikke hadde tillit til byggesaksavdelingen.

I løpet av møtet ble også habiliteten til andre i og utenfor kontrollutvalget behandlet. Utvalgslederen ble kjent habil selv om han har sittet i samme styre som lederen for byggesaksavdelingen. Også utvalgets sekretær ble kjent habil selv om han da han var leder av Buskerud kommunerevisjon, hadde ledet undersøkelser av byggesaksavdelingen.

Ole Hovengen ble imidlertid kjent inhabil i deler av behandlingen av den delen av korrupsjonssaken som omhandler undersøkelsen av byggesaksavdelingen som ble utført i 2013. Årsaken var at Hovengens svigerfar var en av varslerne den gangen.

Les hele saken i Dagsavisen Fremtiden