Et enstemmig kommunestyre går inn for å anmelde skandalen i Skjervøys fiskerifond.

Nær halvparten av medlemmene i det ordinære kommunestyret var byttet ut med vararepresentanter fordi de av ulike årsaker var inhabile til å behandle saka. En av de som fratrådte var ordfører Torgeir Johnsen som i en periode var styrelededer for fondet. De omstridte bevilgningene ble gjort før han tiltrådte vervet, mens tidligere ordfører Roy Waage hadde styreledervervet.

– Det er ikke med glede og stolthet jeg legger frem denne innstillingen, sa kontrollutvalgets leder da han innledet om saken.

– Dette handler om hva som har foregått i våre egne kommunale selskaper, sa han.

I innstillingen, som ble vedtatt, heter det at resultatet av granskingen skal oversendes til påtalemyndighetene. Videre at man skal gjøre en juridisk vurdering av erstatningsansvar for Roy Waage og andre styremedlemmer. Kommunestyret vedtok også at man skal kreve at fiskeriselskapet på Arnøya, som mottok millionbeløp skal betale tilbake midlene, eller sørge for at de moderniseringstiltakene som skulle vært gjennomført blir gjort. Arbeider for 3 millioner kroner blir ansett for ikke å være utført. 

Le hele saken i Nordlys