Pleie- og omsorgsenheten i Nesseby er gransket av Finnmark Kommunerevisjon IKS, på oppdrag fra kontrollutvalget.

Deler av kommunens økonomistyring får skarp kritikk i rapporten. – Budsjetteringsrutinene i Nesseby kommune er mangelfulle. Økonomirapportene med prognoser som sendes til enhetene kan gi et skjevt bilde av den økonomiske situasjonen, skriver revisjonsselskapet.

Les hele saken i iFinnmark