Kontrollutvalget i Bodø har gjennomført en åpen høring i den såkalte Stormen-saken.

Hvor ble beslutningen om å endre driftsmodell for Stormen KF fattet? Hvorfor ble ikke saken fremmet for politisk behandling?

Dette var spørsmål som ble stilt i kontrollutvalgets åpne høring til bl.a. direktør, styre, rådmann, ordfører og revisor. 

Les mer i Avisa Nordland  |  Se videoopptak fra hele høringen på Bodø kommunes nettsider