Fagforbundet i Odda støtter de politiske gruppelederne i synet på innstillingen fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har tatt til orde for at kommunestyret bør sørge for at det blir gitt oppreising til ansatte det er gjort urett mot. Fagforbundet i Odda mener at hverken kontrollutvalget eller kommunestyret kan gjøre seg til dommer i slike saker.

Politikerne er skeptiske til punkt fire i innstillingen – som sier rapporten dokumenterer at det har blitt gjort urett mot arbeidstakere i Odda kommune, og utvalget ber derfor kommunestyret sørge for at disse får oppreising.

Gruppelederne anbefaler at kommunestyret sender innstillingen tilbake til kontrollutvalget, med ønske om en presisering og avgrensing av meningsinnholdet.

Les hele saken i Hardanger Folkeblad