Det har kontrollutvalget vedtatt.

Saken handler om at Fauske kommune har brukt drøyt 11 millioner kroner på juridisk bistand til forskjellige prosjekt. Kommunen hadde lyst ut et offentlig anbud med en ramme på 600.000 kroner. Det var samme firma som fikk avtalene om juridisk bistand.

– Vi i kontrollutvalget tvilte aldri på at anvendelsen av midlene var korrekt nok. Det som har vært diskutert, er om det burde vært satt ut et nytt anbud, sier kontrollutvalgets leder, Odd Henriksen (H).

Les hele saken i Avisa Nordland