Kontrollutvalget i Bodø besluttet at det skal gjennomføres en åpen høring om oppfølgning av bystyrets vedtak vedrørende Stormen KF.

Bakgrunnen for høringen er vedtak i bystyrets sak «15159 Stormen – merverdiavgiftsbehandling og prosess», hvor bystyret ba om at det ble åpnet sak i kontrollutvalget med sikte på å avklare to spørsmil: a) hvor beslutningen om i endre driftsmodell er fattet, og b) hvorfor ordfører har valgt å ikke fremme saken til politisk behandling etter behandlingen i styringsgruppa i oktober 2014.

Les hele saken i Avisa Nordland »