Arbeidet Porsgrunn gjør med integrering er for dårlig, viser en revisjonsrapport kommunen selv har bestilt.

– Vi ser at kommunen ikke oppfyller kravene til introduksjonsordningen de skal ha. Noen kan heller ikke starte i ordningen i tide fordi de ikke får tilbud om barnehageplass. Det sier Kirsti Torbjørnson som er leder for forvaltningsrevisjonen i Telemark kommunerevisjon.

Det er Telemark kommunerevisjon som har utarbeidet en forvaltningsrapport om arbeidet Porsgrunn gjør med integrering, på bestilling fra kommunen selv. Selv om kommunen tilbyr et godt opplegg i norsk og samfunnsfag, er de arbeidsrettede tiltakene svake. For eksempel ved at kommunen ikke klarer å skaffe nok språkpraksisplasser. 

– Det er ikke unikt for Porsgrunn. Det er et problem for alle kommuner å skaffe nok språkpraksisplasser og arbeidspraksisplasser, sier Torbjørnson.

Les hele saken i Nrk Telemark »