Anders Riise (H) skal lede kontrollutvalget i Møre og Romsdal og holde fylkestinget i ørene de neste fire årene.

Det er vanlig praksis at opposisjonen i fylkestinget får ansvaret for å lede kontrollutvalget.

– Dette blir veldig interessant. Det er mange som kanskje synes at dette virker litt kjedelig, men det er det faktisk ikke. Jeg har vært leder i kontrollutvalget i Hareid i en fire års periode da jeg satt i opposisjon. Det er faktisk et interessant utvalg der en kan drive konstruktiv opposisjonspolitikk også samtidig som en skal ha tilsyn og kontroll, sier Anders Riise. 

Kontrollen ivaretar viktige demokratiske hensyn. Det er viktig at velgerne skjønner at politikerne blir satt under kontroll på en god måte slik at de kan føle seg trygge på at pengene blir brukt i tråd med de vedtakene som er gjort, og at det er i tråd med de statlige føringene som er gitt, sier Anders Riise. 

Les hele sake i Nrk Møre og Romsdal