Hvitsnippforbrytere mener sjelden de har gjort noe galt. Risiko for oppdagelse er derfor viktig i bekjempelsen av slik kriminalitet. Her har kontrollutvalget en viktig rolle.

Dette skriver professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI, i dagens kronikk i Kommunal Rapport. Han framhever at kontrollutvalget har et særskilt ansvar for å undersøke mistanker om økonomisk kriminalitet, men at ikke alle liker å komme i kontrollutvalgets søkelys.

Kronikken avsluttes slik:

Et kompetent, nysgjerrig, aktivt og resultatorientert kontrollutvalg i kommunen kan bidra til at den subjektive oppdagelsesrisikoen – altså troen på at man blir tatt og straffet – blir mye større enn den er i dag.

Etiske retningslinjer, holdningskampanjer, regelverk, styringsprinsipper og samfunnsansvar fungerer ikke til stort annet enn til å pynte på fasaden.

Les hele kronikken i Kommunal Rapport »