Ber kontrollutvalget i Meråker sjekke stand-bestilling til Grenseløse Meråkerdager.

– Det er normalt at kontrollutvalget tar tak i spesielle hendelser. Og jeg syns denne saken er veldig spesiell. Det blir merkelig når det er bestilt materiell til en stand i Meråker – til den prisen! Ordføreren skylder på administrasjonen, og vice versa, sier kommunestyrerepresentanten for Frp.

Lederen i kontrollutvalget, sier at saken blir tatt opp i kontrollutvalgets neste møte. – Her blir det bestemt om vi mener det er grunnlag for å gå videre med saken, sier han.

Ifølge utvalgslederen skjer det ikke ofte at kontrollutvalget får henvendelser som dette. Sist det skjedde, var i forbindelse med striden om avtalene rundt Muruvik havn. Han sier også at kontrollutvalgets oppgave er å sjekke om ting har foregått riktig, og i tråd med lover, fullmakter og regelverk. Resultatet blir meldt tilbake til kommunestyret og til den som har meldt inn saken.

Ordføreren syns det er bra at saken blir brakt inn for kontrollutvalget.

– Da blir den skikkelig opplyst. Det er nettopp for å se på slike saker at vi har et kontrollutvalg, sier hun.

Hun sier samtidig at det skjedde misforståelser underveis fordi rådmann og ordfører, på grunn av ferie, ikke snakket direkte sammen før møtet i formannskapet.

– Hovedsaken er at Meråker kommune kunne delta på Grenseløse Meråkerdager, noe jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på. Så må vi se hva vi kan lære av denne saken, og hva vi gjør videre, sier ordføreren.

Les hele saken i Bladet »