Både teknisk sjef og rådmann i Modum måtte forklare seg til kontrollutvalget og kommunerevisjon.

Det har vært uvanlig mye støy omkring Modum kommune etter at de ga oppdraget med å bygge ut Modumheimen til entreprenøren Bermingrud. Jobben er også uvanlig, uvanlig stor. Drøyt en kvart milliard kroner koster moroa, og er med det den største kontrakten kommunen har inngått noen gang. 

Det er sådd tvil om kommunen hadde sitt på det tørre da de tildelte gigantkontrakten. Det er reist tvil om kommunens egne spilleregler ble fulgt, og om informasjonen fra administrasjon til politikerne har vært tilstrekkelig og korrekt. Det er særlig tre påstander kontrollutvalget nå jobber med. Alle er knyttet opp mot de spesifikke krav som kommunen selv la som forutsetning da anbudet ble lyst ut.

Les hele saken i Bygdeposten