Kontrollutvalsleiaren kan vera medlem i finansutvalet, meiner Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane.

Kontrollutvalet i fylkeskommunen meiner at det ikkje strir mot kommunelova, at utvalasleiaren også sit som medlem i fylkeskommunens finansutval. 

– Kontrollutvalets uavhengigheit vert ikkje påverka av at leiar eller medlem i kontrollutvalet også er medlem i finansutvalet, seier kontrollutvalet i vedtaket sitt.

Les heile saka i Sogn Avis »