Kommunestyret i Karasjok vedtok å tilbakeføre 2 mill. kr til tiltak for Utøya-ungdommer, ber om unnskyldning og betaler kontrollutvalget for jobben med å avdekke at mange penger ble borte.

Kommunestyret tok kontrollutvalgets rapport til etterretning og forkastet dermed framstillingen rådmannen har gitt i saken.

Et enstemmig kommunestyre ber nå ungdommene og de pårørende om unnskyldning og vil stille 2 millioner til disposisjon for tiltak til de terrorrammede. 

Rådmannen innstilte på å avvise kravet fra kontrollutvalgets medlemmer om honorar for rapportarbeidet. Mot en stemme vedtok kommunestyret å utbetale pengene.

Les hele saken på ABC Nyheter