Kommuneadvokaten i Drammen avviser at hun har sådd tvil om et kontrollutvalgsmedlems redelighet i byggesaker.

I forrige møte i kontrollutvalget ble Petter Øijord (MDG) kjent inhabil i behandlingen av korrupsjonssaken i Drammen kommune. Utvalget fattet vedtaket etter å ha fått råd fra kommuneadvokat Thalina Kofoed Skramstad.

Hun sa blant annet at Øijord har vært involvert i «byggesaker som ikke har vært A4-saker». Tirsdag kveld var kommuneadvokaten innkalt til kontrollutvalget for å redegjøre nærmere for hva hun mente med uttalelsen. – Det jeg mente å si er at mange byggesaker er enkle og uproblematiske. Andre har interessekonflikter og mer utfordrende skjønnsutøvelse. Det var det jeg mente med «ikke A4-saker», sa hun til kontrollutvalget.

Les hele saken i Dagsavisen Fremtiden »