Bø kommune har investert i metoden «Langtidsfrisk» for å få ned sykefraværet. Den metoden blir i liten grad brukt, konkluderer en forvaltningsrevisjon fra Telemark kommunerevisjon.

Det var fra april til september i fjor at kommunerevisjonen gikk igjennom kommunens forebyggende og oppfølgende arbeid rundt sjukemeldte etter en bestilling fra kontrollutvalget. Ifølge tall fra KS, er det bare Notodden og Nome som har høyere sykefravær enn Bø.

Kommunen får ros for å ha god oversikt over ansvar, oppgaver, og for å ha tydelige fastsatte mål for sykefraværsutviklinga. Samtidig mener de at man burde ha gjennomført tiltak for å få kunnskap om hva som kan forebygge sykefravær. Også oppfølginga av sjukemeldte får kritikk. Til tross for at rutinene virker å være godt kjent med lovverket for oppfølging, svikter det i praksis. Administrasjonen legger fram sin forklaring til kontrollutvalget i mai.

Les hele saken i Telemarksavisa