– Jeg ser for meg at denne granskingen vil ta litt tid, sier kontrollutvalgslederen i Leksvik.

Leder i kontrollutvalget i Leksvik kommune sier at utvalget skal ha møte torsdag, og da vil starte arbeidet med granskingen av den omstridte arbeidsavtalen som ble signert av daværende ordfører og varaordfører. Avtalen ga blant annet rådmannen krav på tre års etterlønn i tiden fram til sammenslåingen med nabokommunen Rissa og fire års etterlønn når han etter planen tiltrer ny stilling som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune.

En gransking vil få fram de faktiske forholdene, og kan på den måten både bekrefte og avkrefte ting som spres på sosiale medier eller har stått i andre media, sier utvalgslederen. Han understreker at han ser det som viktig at man kan finne kvalifisert ekstern bistand til granskingen, og ser det som viktig at dette blir en uhildet part som ikke har noen eksisterende bånd til Leksvik kommune.

Les hele saken i Fosna-Folket »