Kontrollutvalget er kritiske til dobbeltrollen First House har hatt overfor Telemark fylkeskommune, og frykter tilsvarende kan ha skjedd flere ganger.

Bakgrunnen er at First House var leid inn av både Telemark fylkeskommune og det indiske selskapet Tech Mahindra da de arrangerte et møte mellom de to partene i høst. Kontrollutvalget i fylkeskommunen ber derfor administrasjonen om en bekreftelse fra First House på at de ikke har hatt lignende dobbeltroller når andre utenlandske bedrifter har besøkt Telemark.

– Det er ikke holdbart å ikke vite dette, sier medlem av kontrollutvalget, Tor Erik Baksås. – Det er nødvendig å få avklart, samtykker leder av kontrollutvalget, Per Lykke.

Lykke er kritisk til at fylkesadvokaten ikke har vært nok involvert i prosessen. Fylkesrådmannen forklarer at det har blitt hentet juridisk bistand fra andre steder da kontrakten ble inngått. – Men jeg er enig i at fylkesadvokaten burde vært involvert. Det er nå også skrevet inn i vårt regelverk, og vil bli gjort ved liknende avtaler i fremtiden, sier fylkesrådmannen.

Les hele saken i Nrk Telemark