Kontrollutvalet har vurdert kommunen si behandling av kommunale prosessar knytt til openheit og protokollføring i formannskap/utvida formannskap.

Les hele saken i Avisa Valdres »