Endeløs politisk krangel om isflaten i Idrettsparken, blir mat for kontrollutvalget i Ski kommune.

Det er ordføreren som har bedt kontrollutvalget om se på saken, som har vært en politisk verkebyll i Ski i mange år. Etter at en utendørs isflate ble foreslått første gang i 2006, har saken vært til politisk behandling et utall ganger. Det er den politiske ferden saken har hatt fra 2014 og frem til byggestarten i sommer, som kontrollutvalget har fått i hendene.

Kontrollutvalget skal ikke kontrollere kommunestyret, og skal heller ikke gå inn i den politiske debatten, men skal granske «kvaliteten i saksbehandlingen og i administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak».

Les hele saken i Østlandets Blad »