Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen i Lofoten foreta gjennomgang av investeringsprosjektet Meieriet kultursenter.

Kommunestyret i Vestvågøy har tidligere bedt kontrollutvalget foreta en gjennomgang av hvordan prosjektet Meieriet kultursenter har vært gjennomført. Det var allerede da klart at bygginga er forsinket, og høstens store åpning må forskyves til neste år.

Kontrollutvalget er nå i gang med saken. Det ber kommunerevisjonen i Lofoten om å foreta en gjennomgang av investeringsprosjektet «Meieriet kultursenter». Det skal gjennomføres som er forvaltningsrevisjonsprosjekt i prosjektstyring.

Les hele saken i Lofot-Tidende »