Ber sekretariatet invitere varsleren som sendte bekymringsmelding om Fjordbåtselskapet til et lukket møte.

Et utvalgsmedlem mente at om varsleren ikke ønsket å møte i utvalget, så måtte kontrollutvalget i det minste få vite hvem vedkommende er.

Bekymringsmeldingen baserer seg på et leserinnlegg i TA, samt vedlegg om drift og økonomi i Kragerø Fjordbåtselskapet. Leserbrevet omhandler blant annet forhold rundt avsettelsen av daglig leder i Fjordbåtselskapet, og kjøpet og driften av hurtigbåten «Perlen».

Det var enighet i kontrollutvalget om at det var påstandene omkring kjøpet av «Perlen» som eventuelt var aktuelle å ta opp, og at det ikke var grunnlag for å behandle forhold omkring avsettelse av tidligere daglig leder.

Utvalget utsatte saken til et senere møte, i påvente av at sekretariatet tok ny kontrakt med varsleren for å få avklart om vedkommende ville møte.

Les hele saken i Kragerø Blad Vestmar »