Fylkesrevisjonen skriver i sin rapport at en vesentlig svakhet ved saksbehandlingen er «manglende dokumentasjon, arkivering og journalføring av saksinformasjon» 

28.2 2018

Før jul forklarte fylkesrådet seg om saken og i går ble det kjent at Fylkestingets kontrollutvalg enstemmig hadde vedtatt en åpen høring om saken for en ytterligere gransking. 

Her er vedtaket:

«Kontrollutvalget gjennomfører åpen høring, jfr. vedtatte reglement for høring i Nordland fylkestings kontrollutvalg § 1. Det vises til reglementets § 2; kontrollutvalget gjennomfører et særskilt saksforberedende møte, der utvalget blant annet går gjennom de problemstillingene som ønskes belyst. I dette møtet fastsettes også en framdriftsplan for høring.»

Du kan lese mer om denne saken i Rana Blad og  på NRK/Nordlands nettsider