Spør rådmannen om hvilke rutiner som gjelder i helsesektoren.

Det vises til to saker som utvalget er blitt gjort kjent med gjennom media: 

  • Fastlege som granskes for tiende gang.
  • 900 tabletter som har forsvunnet fra en helseinstitusjon.

Fastlegen i Sunndal fikk i sommer, etter flere tilsynssaker, sin autorisasjon begrenset på en slik måte at han nå kun kan jobbe som lege i underordnet stilling på sykehus med supervisjon og veiledning fra annen lege. Kontrollutvalget ber om svar på flere spørsmål. Blant annet hvilke rutiner som gjelder for ansettelse av fastleger i Sunndal, og om kommunen sjekket legens referanser fra tidligere oppdragsgivere. Utvalget spør også hva kommunen vil foreta seg for å hindre og forebygge slike hendelser i framtida.

Kontrollutvalget viser også til en sak omtalt i media om 900 tabletter som forsvant fra en helseinstitusjon. Kontrollutvalget spør om hvilke rutiner som gjelder for oppbevaring og utdeling av legemidler i hjemmetjenesten i Sunndal kommune. 

Les hele saken i Driva »