– For lite skriftlighet i helse- og omsorgssektoren i Kautokeino.

Kontrollutvalget i Kautokeino krever skriftlige prosedyrer for hvem som skal ha hvilke helse- og omsorgstjenester i kommunen. En rapport til utvalget slår fast at kommunen må sørge for skriftlige rutiner og prosedyrer. Har man det på overordnet nivå, skal det sikre at alle får lik kvalitet i omsorgen fra kommunen. Det skal bidra til at den enkelte bruker av de kommunale tjenestene får dekket sine grunnleggende behov på en tilfredsstillende måte.

I de prosedyrer som nå skal gjøres skriftlig skal det også gå fram at den enkelte bruker får riktig hjelp til rett tid, får et helhetlig tilbud og får medbestemmelse i helsetilbudet sitt. Kommunen skal heretter grunngi sine enkeltvedtak i tråd med forvaltningslovens bestemmelser og samtidig sørge for at det blir klart definert hva som regnes som avvik innenfor området for pleie og omsorg i kommunen.

Les hele saken i Altaposten »