Utvalget antyder også at det kan være aktuellt å gå til erstatningssak mot tidligere ordfører.

I et enstemmig vedtak besluttet de fem representantene å anbefale kommunestyret å be ordføreren sende granskingsrapport og annen dokumentasjon til påtalemyndighetene til videre etterforsking og vurdering av eventuelt ansvar.

Kontrollutvalget «ser svært alvorlig på opplysningene om et mulig brudd på bokføringslovgivingen, regnskapslovgivingen og merverdiavgiftslovgivingen.», heter det i vedtaket. Utvalget anbefaler også at det blir foretatt en juridisk vurdering for å avklare hvorvidt tidligere ordfører og andre styrerepresentanter kan være erstatningsansvarlig for tap fondet har lidt i en tildelingssak til et fiskeriselskap. 

Les hele saken i Nordlys