Kontrollutvalget i Bamble har fått bekymringsmeldinger om rutinene rundt tildelinger av plasser på syke- og aldershjem i kommunen.

Dette tok lederen opp under eventuelt da kontrollutvalget var samlet denne uka.

– Vi har fått bekymringsmeldinger som er av en slik art at vi bør se nærmere på saken, var lederens melding til resten av utvalget.

Det sittende kontrollutvalget rekker ikke å se nærmere på saken, men det kommer en sterk oppfordring fra det sittende utvalget om at det nye utvalget må se nærmere på saken.

– Det er ikke uvanlig at det i forbindelse med valg og nytt utvalg på vei inn blir sendt med slike oppfordringer fra det sittende utvalget, sier lederen.

Sekretariatet for kontrollutvalget sender en bestilling på en skriftlig utredning om dette, som så blir en sak i neste utvalgsmøte.