Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet med ny utgave av «Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver». Nynorskutgåva ligg no ute!

Veilederen gir konkrete tips og råd om hvordan medlemmene i kontrollutvalg kan gjøre en enda bedre jobb, sier statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen, og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. God egenkontroll er resultatet av et samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonssjefen og revisoren. For at samspillet skal fungere best mulig, er det viktig at de ulike aktørene kjenner både sin egen og hverandres rolle godt.

– Den oppdaterte veilederen skal øke forståelsen rundt rollen og oppgavene til kontrollutvalget og legge til rette for et godt samspill mellom aktørene. Vi håper spesielt de nyvalgte kontrollutvalgene får nytte av veilederen, sier Ellingsen. 

FKT har vært representert i departementets referansegruppe for oppdatering av 2. utgaven av boka.

Veilederen kommer på både nynorsk og bokmål.

Her kan du laste ned pdf-versjonene av bøkene fra departementets nettsider »

Den kan også bestilles i papirformat fra:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | www.publikasjoner.dep.no | publikasjonsbestilling@dss.dep.no | Telefon: 222 40 000 | Publikasjonskode: H-2355 B

KMD oppfordrer imidlertid til edrulighet ved bestilling og gjør samtidig oppmerksom på at boka vil bli delt ut til alle deltakerne på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016.