I samarbeid med lokale krefter inviterer FKT til Kontrollutvalsdagen 15. juni 2017 på Thon Hotel Jølster, Skei. Nærmere 100 deltakere registrert.

Målgruppe

Kontrollutvalsmedlemar, kontrollutvalssekretariat, revisorar og andre med interesse for kontroll og tilsyn i kommunal sektor.

Program  |  [presentasjoner]

Torsdag 15. juni 2017

09.30 – 10.00: Oppmøte med registrering. Lettere servering

10.00 – 10.10: Velkomen ved FKT

10.10 – 11.00: Kontrollutvalet si rolle ved kommunesamanslåing
 Styreleiar Benedikte Muruvik Vonen, Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

11.00 – 11.15: Pause

11.15 – 12.00: Kontrollutvala sitt ansvar for tilsyn av barnevernet sett frå fylkesmannen si side
 Turid Måseide, seniorrådgjevar, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 15.00: Erfaringsutveksling:

 • Korleis arbeider kontrollutvala – samarbeid med administrasjonen og revisor?
  – I Temark sitt område
    ⇒ Benedikte Muruvik Vonen, rådgjevar, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS – Temark
  – I vårt område
      Representant for SEKOM-sekretariat
 • Oppfølging av kommunalt eigarskap 
    Representant for Vest Kontroll
 • Tilgjengelegheit av informasjon i kommunesektoren, offentlegheit
   Leiar i kontrollutvalet Sogn og Fjordane fylkeskommune, Frank W. Djuvik
 • Andre aktuelle saker

15.00 – 15.40: Gruppearbeid om erfaringar

15.40 – 15.55: Oppsummering frå gruppearbeid og felles drøfting

15.55 – 16.00: Avslutning

(Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 23. mai)


Praktisk informasjon

Sted: Thon Hotel Jølster, Skei

Pris: Kr 985, inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: Snarest! Fortsatt ledige plasser.


Påmeldingsskjema (felter merket med * må fylles ut)