Den 21. februar 2018 lanserte Transparency International for 23. år på rad Corruption Perception Index (CPI).

11.3 2018

Selv om Norge scorer høyt på indeksen, vet vi at korrupsjon og korrupt praksis forekommer i det norske samfunnet, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge, og understreker at innsatsen mot korrupsjon må skje kontinuerlig og innenfor alle sektorer i samfunnet. Basert på saker som har vært behandlet i rettssystemet, ser vi at risikoen for korrupsjon er størst i skjæringsflaten mellom offentlig og privat sektor og for norske selskaper som har virksomhet i særlig korrupsjonsutsatte land legger hun til.

Du kan lese mer om korrupsjpnsindeksen på hjemesiden til TI-Norge