Rapporten fra Deloittes gransking legges fram for kontrollutvalget i dag.

Ett år etter at korrupsjonssaken i Drammen kommune slo ned som en bombe, skal granskerne fortelle hva som gikk galt, hvorfor og hvem som hadde ansvaret.

To byggesaksbehandlere er siktet for grov korrupsjon. I tillegg er 27 utbyggere siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Så langt er det bare tatt ut tiltale mot tre utbyggere.

Kontrollutvalget er oppdragsgiver for den eksterne granskningen, som har tatt lengre tid enn planlagt. Opprinnelig var det planlagt at den skulle være klar i november.

Mens granskerne har jobbet iherdig med å finne svar, har kommunen jobbet med å rydde opp internt. Det har kommet organisatoriske endringer på byggesaksavdelingen, med blant annet ny leder.

Mange lurer på hva som har skjedd med byggesakene som inngår i korrupsjonssaken. De rundt 30 sakene er fra kommunens side håndtert som såkalt ulovlighetssaker, og er i ulike faser av prosessen.

Alle vedtak om byggetillatelser og dispensasjoner er omgjort. Seks har klaget til Fylkesmannen, og i fem av sakene er omgjøringsvedtaket stadfestet. En av klagene er fortsatt til behandling hos Fylkesmannen.

– At Fylkesmannen stadfester vedtakene forteller om at vi har håndtert disse sakene riktig, sier fungerende byplansjef.

Les hele saken i Drammens Tidende »