Kontrollutvalget ber et nytt revisjonsselskap undersøke påstander om korrupsjon i byggesaksavdelingen.

Revisjonsselskapet BDO fikk i sommer jobben med å granske byggesaksavdelingen på Tjøme etter at kommunen fikk flere tips om kritikkverdige forhold. Da granskingsrapporten ble lagt fram i september, konkluderte kommunen raskt med at det ikke var avdekket korrupsjon.

Politikerne i kontrollutvalget er ikke like sikre på den konklusjonen, forteller utvalgslederen. – Vi ønsker å vurdere dette videre, særlig spørsmålet om korrupsjon. Nå får revisjonsfirmaet KPMG jobben med å gi en juridisk vurdering av det som har kommet fram om en pensjonert byggesaksleder og hans etterfølger. – Men også dette med ledelsens etterlevelse av regelverket knyttet til byggesaker må vurderes, sier kontrollutvalgets leder.

Den første granskingen ble satt i gang etter at NRK avslørte at byggesakslederen i Tjøme kommune hadde tatt betalt for å fylle ut byggesøknader for folk. Søknader han senere behandlet selv.

BDO fikk da i oppdrag å granske mer enn hundre byggesaker og forholdet mellom de to byggesakslederne og områdets mest kjente arkitekt. I rapporten kom det fram at den ene byggesakslederen fikk 500.000 kroner da han i 2013 sluttet i jobben som daglig leder i arkitektfirmaet Breili & Partnere, før han gikk tilbake til stillingen som byggesaksbehandler i kommunen.

Granskerne fant også ut at den pensjonerte byggesakslederen, som i dag jobber for Breili, har utvekslet vennetjenester med arkitekten i mange år. Konklusjonen i rapporten var blant annet alvorlige brudd på kommunens etiske regelverk og en rekke saksbehandlingsfeil. Det kom blant annet fram at enkelte saker, der det normalt kreves politisk behandling, var avgjort av administrasjonen.

Les hele saken i Nrk Vestfold »